23.06.2024

Түйіндеме

Түйіндеме — бұл кез-келген жұмыс белгілеу, айтымды байланыс немесе жұмыс түрі және көлемі, жұмыс кезінің қатарын белгілеу, оларға қойылатын талаптар мен шарттарды айқындату, сондай-ақ көрсетілген жұмыс айырбастауларын түсіндіру. Бұл белгілі кезеңде барлық биліктілерге көрсетілген жұмыс бойынша мақсаттар мен жағдайларды айқындатуға арналған хат.

Түйіндеме көптеген негіздер бойынша жасалуы мүмкін:

  1. Жұмыс жұмысын анықтау: Түйіндеме, басқа сөзбен айтуыңыз керек, осы жұмыс үшін нені барлық біліктілер алуы керек, белгіленген жұмыс орындалатын жерлер мен кезеңдер, жұмыс көлемі және тәсілдер туралы ақпарат болуы қажет.
  2. Мақсаттар мен міндеттер: Түйіндеме осы жұмысқа қалай мақсаттар көрсетілгенін және келесі көрсетілген міндеттерді көрсетуі керек. Мысалы, біз жағдайларды түсініп, мамандықтардың қажеттілігін анықтауға және жұмысшылардың бекітілген міндеттерін белгілеу мүмкін.
  3. Талаптар мен шарттар: Түйіндеме құлақ түрткіштерді және оларға қойылатын көрсетілген талаптарды көрсетуі керек. Бұл мүмкіндікті жұмысшылар үшін талаптардың келісімін анықтауға және келесі көрсетілген шарттарды түсіндіруге көмектеседі.
  4. Жұмыс кезінің мерзімі: Түйіндеме айнымалы мен мерзімді көрсетуі керек. Ол кезінің басталу уақыты мен аяқталу уақытын көрсету керек.
  5. Тәсілдер және құралдар: Түйіндеме айтымды байланыста қажет болатын жұмыс айырбастаулары, тәсілдер және құралдарды көрсетуі керек. Бұл адамдарға қажет болатын мақсатты құралдарды, технологияларды, программаларды және басқа құралдарды көрсетеді.
  6. Басқа міндеттер: Түйіндеме басқа кездер қажет болатын міндеттерді көрсете алатын болуы мүмкін. Мысалы, көмек, қайтадан тексеру немесе қарау.
  7. Қолданыстағы мәртебесі: Түйіндеме қажет болатын мәртебе бойынша жасалуы мүмкін. Бұл мәртебе белгіленген жұмыс кезеңдеріндегі жұмыс жүйесін анықтауға көмектеседі.

Түйіндеме — бұл кез-келген жұмыс істеу аяқталған және белгілі кезеңде барлық биліктілерге көрсетілген жұмыс бойынша мақсаттар мен жағдайларды айқындатуға арналған хат. Ол айқындату, орналасу және көрсетілген жұмысқа қойылатын талаптар мен шарттар туралы білім алуға арналған. cvgun.io